Dancemaster SK
Loading...

Táto webová stránka používá cookies

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. Viac informácií o súboroch cookie, vašich užívateľských právach a práve odvolať súhlas nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov GDPR

Vážení zákazníci, odberatelia noviniek, návštevníci webu, pri našom kontakte dochádza k zhromažďovaniu osobných údajov, ktoré nám zverujete a my sme zodpovední za ochranu a zabezpečenie týchto údajov. V súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) si dovoľujeme Vás oboznámiť so zásadami zhromažďovania údajov a s vašimi právami, z ktorých toto zhromažďovanie vychádza.

Správca dát

DanceMaster, s.r.o., Sokolovská 10, Košice, IČ: 47210281, DIČ: 2024105160, Slovenská republika, ktorá prevádzkuje túto webovú stránku www.dancemaster.sk. Vaše osobné údaje sa spracuvávajú ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, ďalej určujeme dobu zhromažďovania a vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám pomáhajú so spracovaním.

Kontakt: V prípade nejasností sa obráťte na e-mail: info@dancemaster.sk

Vyhlásenie

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že:

• Vaše osobné údaje budeme spracovávať údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávněného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností alebo daného súhlasu

• plníme podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

• podporujeme a umožňujeme vykonávanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, na naplnenie týchto účelov:

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, kontaktný telefón, dodacia adresa nevyhnutne potrebujete na plnenie zmluvy (napr. Informácie o odoslaní objednávky, dátum a miesto dodania tovaru atď.).

• vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje (fakturačné údaje nášho zákazníka) nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

• marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, ktoré sa zobrazia v e-maile a kedy sa najčastejšie používajú na účely marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to až do odhlásenia.

Pokiaľ nie je naším zákazníkem, pošleme vám novinku len na základe vašej súhlasu, a to až do odhlásenia. V oboch prípadoch môžete totot odvolanie zrušiť použitím odhlásenia v každom zaslanom e-maily.

• pokročilý marketing na základe súhlasu

Na základe vašeho súhlasu, a len s ním, môžeme posielať aj inšpiratívne ponuky alebo využívať e-mailové adresy napr. pre remarketing a cieľové reklamy na Facebooku, až do doby, pokiaľ sa sami neodhlásite. Vaše povolenie sa môže odvolať samozrejme vždy prostredníctvom našich kontaktných údajov.

• fotografická dokumentácia, referencia, prezentácia, workshopy

Na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby atď. a až do doby, než sa sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponecháme počas uplynutia lehoty, ak zákon nestanoví dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuvedli inak.

Cookies

Pri precházení našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa zdržiate na stránke a odkiaľ prichádzate. Používame cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok, a preto Vám ponúkame ešte lepšie služby.

Cookies pre cieľové reklamy budú spracované len na základe vašej súhlasu.

Naše webové stránky môžu prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Použitie cookies môžete zakázať na svojom počítači. Omezíte však celkovú funkčnosť našich webových stránok. Informácie o obmedzení cookies nájdete na týchto linkoch.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Aplikujeme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužívaniu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zabezpečenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využijeme služby a aplikácie spracovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky na ochranu dát rovnako ako my. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

• ActiveCampaign - aplikácia pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu

• Smartsupp - aplikácia pre chat s zákazníckou podporou

• Trust Pay - platobná brána

• Facebook - FB pixel

• Google - Google Analytics a AdWords

• Zoznam - Sklik

• Fortys s.r.o - účetní firma

Pokiaľ sa v budúcnosti rozhodne využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, budeme v takom prípade pri výbere klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie údajov mimo Európskej únie

Údaje sa spracovávajú výlučne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečia zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak sa rozhodnete pre niektorý z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@dancemaster.cz

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať k tomu, aby sme Vám v lehote 14 dní preukázali, aké osobné údaje spracovávame a načo.

Ak máte nejaké zmeny alebo zistí, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame neoprávnene, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste sa obrátili proti spracovaniu.

Ombedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásenie z newsletteru obmedzuje účel spracovania pre odoslanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť na iné osoby. Budú vám poskytnuté informácie dodané v strojovo čitateľnej podobe v lehote najmenej 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v lehote 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musia byť evidované vystavené daňové doklady podľa lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade sa vymažú všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu sa budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade ochrany osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nedisponujeme v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na svoju žiadosť na Úrad ochrany osobných údajov. Žiadame Vás, pokiaľ je to možné, aby ste o tomto podozrení informovali najprv nás, aby sme mohli  prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných oznámení

E-mail s inšpirujúcimi, článkami alebo produktmi a službami vám posielame na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, posielame ich  iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zrušiť odber našich e-mailov stlačením odhlásenia v každom odoslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých uverejnenie ohrozuje ochranu osobných údajov. Mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.


V rámci korektnosti našich obchodných vzťahov si želáte odkázať na naše obchodné podmienky, ktoré nájdete tu.

Blog

Instagram