Prečo je tanec rovnako dôležitý predmet ako matematika?

Sir Ken Robinson, patrón the London School of Contemporary, tvrdí, že tanec a telesná aktivita, by mali mať na školách rovnakú rolu, ako má matematika, veda alebo iné predmety. Tvrdí, že tanec môže dokonca zlepšiť úspešnosť žiakov v iných predmetoch.

Reakcie na toto tvrdenie na seba nenechali dlho čakať. Mnohé poli pozitívne, ale zároveň sa stretol aj s neveriacimi, či posmešnými.

DEFINÍCIA TANCA

Ak by sme mali definovať tanec hovoríme o fyzickom vyjadrení vzťahov, pocitov a nápadov prostredníctvom pohybu. Nikto ho nevytvoril ani nevymyslel. Je zarytí hlboko v srdci v každej kultúre naprieč históriou ľudstva. Zahŕňa viaceré žánre, štýly, tradície a nikdy sa neprestal vyvíjať. Tanec hrá rôzne úlohy naprieč kultúrami od rekreačných až po posvätné.

Niektorí ľudia už dávno pochopili, že tanec je nevyhnutnou súčasťou života a vzdelania. Nízky status tanca na školách je zapríčinený, kladením vysokých nárokov na konvenčné akademické vzdelávanie, ktoré spája inteligenciu s verbálnym a matematickým uvažovaním.

Mnohé štúdie poukazujú na to, ako hlbšie porozumenie tanca pomáha obnovovať radosť a prináša stabilitu v problémových a životných situáciách, zmierňuje napätie v školách a odstraňuje šikanu, či násilie.

Z tohto dôvodu začali v USA vznikať tanečné programy pre školy,ktoré sa nachádzajú v najnáročnejších podmienkach v krajine. Pomocou tanca tak zlepšujú sociálne vzťahy, budujú spoluprácu, rešpekt a súcit medzi žiakmi.


TANEC MENÍ 

Toni Walker, bývalý riaditeĽ jednej základnej školy na Floride, potvrdil tento pozitívny vplyv na žiakov príbehom o dievčati, ktoré keď prvýkrát prišlo na túto školu, priniesla so sebou približne 5 centimetrovú zložku so záznamami správania. Toto dievča vraj malo potrebu druhým ukázať, že je dostatočne silná a dokáže sa za to pobiť. Najskôr sa na tanečné kurzy prihlásiť nechcela, ale keďže to bolo povinné, nemala na výber.

Už po chvíli tancovania zistila, že má prirodzený talent a ďalej sme ju na tanečné hodiny nemuseli presviedčať.

Riaditeľ potvrdil, že už po tretej tanečnej hodine bola žiačka zmenené. Začala sa o seba starať, začala inak komunikovať, stala sa milou a začala rešpektovať svoje okolie. Jej matka nemohla uveriť zmene, ktorú videla. Toni prehlásil, že tanečný program na ich škole má omnoho väčší význam, ako si ľudia môžu myslieť.


TANEC BUDUJE A SPÁJA

Tanec so sebou na školy priniesol mnohé benefity a to hlavne v rámci sociálnych vzťahov medzi študentmi, najmä medzi odlišnými pohlaviami a vekom. Mnohé formy tanca sú spoločenské, zahrňujú spoločné pohyby s priamym fyzickým kontaktom.

Až 95 percent škôl zapojených do tanečného programu povedalo, že sa preukázateľne zlepšili schopnosti študentov spolupracovať, zvýšilo sa akceptovanie ostatných a takisto začali zaobchádzať s inými osobami s väčším rešpektom.

Jeden zriaditeľov bol obzvlášť ohromený, keď po dvojročnej účasti v tanečnom programe sa výsledky žiakov z iných predmetov zlepšili z podpriemerných na nadpriemerné.

Nejedná sa samozrejme len o tanec ale o celkovú fyzickú aktivitu na školách. Trendom vo väčšine škôl je znižovať množstvo fyzických aktivít v prospech zvyšovania času na matematiku, vedu či jazyky. Avšak tieto opatrenia nezlepšili úspešnosť žiakov tak, ako by politický činitelia čakali.

Skupina výskumníkov dokonca vytvorila prehľad vo vyše 850 štúdiách a pozitívnych účinkoch fyzickej aktivity na deti v školskom veku. Neverili by ste, ale našli dôkazy na podporu záveru, že fyzická aktivita má priamy pozitívny vplyv na pamäť, koncentráciu a správanie sa v triede a kolektíve.


TANEC JE PRE KAŽDÉHO

V závere by sme mohli povedať, že tanec a umenie nie je len pre vyvolených talentovaných ľudí, ale práve naopak. Umenie by malo byť dostupné pre všetkých, aby kvalitne formovali každého jednotlivca, pretože ich dôsledky na kvalitný rozvoj je nepopierateľný.

Zdroj


Sir Ken Robinson prednáša o tom, ako školský systém častokrát udupáva talent na podujatí TED.

Najnovšie produkty

Video

Instagram